U SKLOPU STREJT HEDOVIZAM TURNEJE BVANA I LIDER CE NASTUPITI U BORSKOM BARU DARKWOOD.