KO JE KRAO JOGURT  (2007)  

NA NIVOU PROSEČNE CIGLE  (2009)  

NEZNANI LUDACI (2014) 

ČELIČNO MUDO (2016)