Ovog leta rokam sa liderom na Grafiti na gradele festu 27.-29.7.